Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Unique Medical s. r. o.

46729429

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10180

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o.

51762986

M. R. Štefánika 36, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.07.2021

01.07.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021