Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JURIGA spol. s r. o.

31344194

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gercenova 3, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10152

Oprávnená osoba

JUDr. Martin Bajužík

50183621

Krasovského 13, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2019

31.12.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019