Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KLS spol. s.r.o.

30223288

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Martina Rázusa 9, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10145

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.

47258608

Antona Bernoláka 51, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021