Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Skanska Spółka Akcyjna

630782880

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

ul. "Aleja Solidarności" 173, 00-877 Varšava, Poľská republika

01.02.2017

Nie je

10132

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

35906464

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021