Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CORA GASTRO s.r.o.

44857187

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Traktorová 1, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10083

Oprávnená osoba

M │M law firm s.r.o.

52844765

Jánošíkova 7, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020