Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

36483095

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mäsiarska13 13, 05401 Levoča, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10044

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomír Ondov

35544082

Letná 41, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2021

15.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021