Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŠKODA J.S., a.s.

25235753

Akciová spoločnosť

Orlík 266/15, Bolevec, 31600 Plzeň, Česká republika

01.02.2017

12.10.2017

ex offo výmaz

ex offo výmaz podľa § 22 ods. 3 zákona 315/2016 Z. z.

10005

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021