Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9952

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
14.01.2020 14.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.04.2019 28.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.08.2017

15.07.2020

15.07.2020