Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9876

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.11.2019
Od 12.11.2019
Od 12.11.2019
19.07.2017 - 11.11.2019
19.07.2017 - 11.11.2019
19.07.2017 - 11.11.2019
01.02.2017 - 18.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.01.2021 21.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
04.09.2020 04.09.2020 iný dôvod
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2019 04.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.09.2020
11.11.2019
11.12.2017
18.07.2017

11.05.2021

11.05.2021