Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7463

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.02.2020
05.12.2018 - 14.02.2020
Od 29.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.07.2020 27.07.2020 iný dôvod
26.11.2019 25.11.2019 iný dôvod
25.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 19.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.02.2020
04.12.2018
16.10.2018
27.03.2018
28.07.2017

23.09.2020

24.09.2020