Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6800

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
02.02.2019 - 02.03.2020
02.02.2018 - 02.03.2020
Od 10.08.2017
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
10.08.2017 - 02.03.2020
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.09.2018 10.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.03.2020
01.02.2019
01.02.2018
09.08.2017

15.07.2020

15.07.2020