Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6701

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.03.2017
01.02.2017 - 14.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
21.02.2019 19.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.03.2017

23.09.2020

24.09.2020