Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6665

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
19.02.2019 09.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2017

23.08.2019

23.08.2019