Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6520

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.04.2017
01.02.2017 - 19.04.2017
01.02.2017 - 19.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.08.2020 27.08.2020 iný dôvod
08.02.2020 08.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.10.2019 09.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.10.2018 08.10.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2018 05.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
04.12.2017 02.12.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.06.2020
13.12.2017
19.04.2017

24.11.2020

25.11.2020