Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6284

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.02.2018
02.08.2017 - 14.02.2018
01.02.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.07.2022 30.06.2022 iný dôvod
11.02.2022 11.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
15.07.2021 30.06.2021 iný dôvod
24.02.2021 24.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
28.02.2020 27.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
30.01.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.07.2018 31.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
06.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
02.03.2018 06.09.2022 22.09.2022 43pexre/4/2018

História dokumentov

Dátum
14.02.2018
01.08.2017

25.11.2022

26.11.2022