Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4630

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.09.2018
Od 14.04.2017
14.04.2017 - 11.09.2018
01.02.2017 - 13.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 12.09.2018 Daniela Deptová

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.09.2018 06.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.09.2018
13.04.2017

19.01.2021

19.01.2021