Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4190

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.12.2020
Od 26.11.2019
11.07.2019 - 10.12.2020
11.07.2019 - 25.11.2019
10.10.2018 - 10.07.2019
25.07.2018 - 10.07.2019
02.08.2017 - 09.10.2018
02.08.2017 - 24.07.2018
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.09.2019 24.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.02.2019 08.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.12.2020
25.11.2019
10.07.2019
09.10.2018
24.07.2018
08.12.2017
01.08.2017

17.04.2021

18.04.2021