Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3297

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.05.2017
01.02.2017 - 05.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 19.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.05.2017

19.01.2021

19.01.2021