Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

32421

08.01.2021

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.01.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.01.2021

17.04.2021

18.04.2021