Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

31021

14.07.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2020

05.03.2021

05.03.2021