Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3047

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.06.2019
Od 04.08.2017
Od 04.08.2017
04.08.2017 - 11.06.2019
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.01.2021 25.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2020 10.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
13.03.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
27.02.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.06.2019
03.08.2017

09.03.2021

09.03.2021