Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30101

24.03.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.03.2020
Od 24.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.02.2021 02.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.09.2020 17.09.2020 iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.03.2020

05.03.2021

05.03.2021