Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

29735

12.02.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.02.2020

19.01.2021

19.01.2021