Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28863

21.11.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.11.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2021 08.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.11.2019

11.05.2021

11.05.2021