Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28507

16.10.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.10.2019

06.06.2020

07.06.2020