Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27878

17.08.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.12.2019
16.08.2019

24.11.2020

25.11.2020