Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26556

17.04.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.04.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.02.2021 23.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.02.2020 14.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.04.2019

11.05.2021

11.05.2021