Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26326

26.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.09.2019
Od 06.04.2019
26.03.2019 - 18.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.02.2021 17.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.09.2019
05.04.2019
25.03.2019

05.03.2021

05.03.2021