Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26131

08.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.05.2020
Od 08.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 12.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2020 10.07.2020 iný dôvod
16.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.05.2020
17.01.2020
07.03.2019

19.01.2021

19.01.2021