Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2591

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.05.2019
13.06.2017 - 13.05.2019
01.02.2017 - 12.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
04.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.07.2018 11.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
23.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.05.2019
12.06.2017

24.11.2020

25.11.2020