Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25756

30.01.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.01.2019
Od 30.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.01.2020 07.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.01.2019

05.03.2021

05.03.2021