Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25416

15.12.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.12.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2020 03.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2019 09.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.10.2019
14.12.2018

25.01.2021

25.01.2021