Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25195

23.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.11.2018
Od 23.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.11.2018

19.01.2021

19.01.2021