Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25145

17.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.02.2020
Od 25.02.2020
Od 25.02.2020
25.02.2020 - 07.08.2020
04.09.2019 - 24.02.2020
17.11.2018 - 24.02.2020
17.11.2018 - 24.02.2020
17.11.2018 - 24.02.2020
17.11.2018 - 03.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 04.09.2019 Jozef Stümpel

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.08.2020 14.08.2020 iný dôvod
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.08.2020
24.02.2020
03.09.2019
16.11.2018

22.10.2020

23.10.2020