Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25145

17.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.09.2019
Od 17.11.2018
Od 17.11.2018
Od 17.11.2018
17.11.2018 - 03.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 04.09.2019 Jozef Stümpel

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.09.2019
16.11.2018

24.01.2020

25.01.2020