Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24935

25.10.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.08.2019
24.10.2018

19.01.2021

19.01.2021