Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23936

14.07.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2018
14.07.2018 - 11.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.03.2019
13.07.2018

19.01.2021

19.01.2021