Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23485

25.05.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.05.2018
Od 25.05.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
17.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.05.2018

15.07.2020

15.07.2020