Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23222

28.04.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.01.2020
Od 28.04.2018
28.04.2018 - 20.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 21.01.2020 Bc. Eduard Filo

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.01.2020
27.04.2018

19.01.2021

19.01.2021