Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22359

16.02.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.07.2019
Od 10.07.2019
Od 29.06.2019
Od 08.02.2019
Od 01.02.2019
Od 21.06.2018
Od 21.06.2018
Od 21.06.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
Od 16.02.2018
16.02.2018 - 09.07.2019
16.02.2018 - 28.06.2019
16.02.2018 - 31.01.2019
16.02.2018 - 31.01.2019
16.02.2018 - 31.01.2019
16.02.2018 - 31.01.2019
16.02.2018 - 20.06.2018
16.02.2018 - 20.06.2018
16.02.2018 - 20.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.07.2019
09.07.2019
28.06.2019
07.02.2019
31.01.2019
20.06.2018
15.02.2018

23.10.2019

23.10.2019