Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22008

27.01.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.03.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.01.2018

15.07.2020

15.07.2020