Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21535

22.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.07.2020 22.07.2020 iný dôvod
17.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.02.2020
20.07.2018
21.12.2017

22.10.2020

23.10.2020