Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21391

15.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.10.2019
07.02.2018 - 18.10.2019
15.12.2017 - 18.10.2019
15.12.2017 - 06.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.08.2020 19.08.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2018 12.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.02.2020
18.10.2019
06.02.2018
14.12.2017

30.09.2020

01.10.2020