Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20712

11.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.03.2020
27.02.2018 - 23.03.2020
11.11.2017 - 26.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2020 10.07.2020 iný dôvod
31.01.2020 29.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.01.2019 15.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.07.2018 16.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.03.2020
26.02.2018
10.11.2017

25.01.2021

25.01.2021