Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20409

26.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.02.2020
18.10.2018 - 04.02.2020
26.10.2017 - 04.02.2020
26.10.2017 - 04.02.2020
26.10.2017 - 17.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 21.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
08.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2018 30.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.02.2020
17.10.2018
25.10.2017

24.11.2020

25.11.2020