Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20211

14.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.02.2019
Od 14.10.2017
14.10.2017 - 06.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.09.2020 06.09.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.02.2019 09.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2020
06.02.2019
13.10.2017

22.10.2020

23.10.2020