Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

1967

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.07.2017
01.02.2017 - 25.07.2017
01.02.2017 - 25.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.09.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
28.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
27.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.07.2017

23.10.2019

23.10.2019