Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19617

14.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.10.2019
Od 23.10.2019
28.06.2019 - 22.10.2019
28.06.2019 - 22.10.2019
26.01.2018 - 27.06.2019
14.09.2017 - 27.06.2019
14.09.2017 - 25.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.02.2019 25.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.02.2018 23.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.10.2019
27.06.2019
25.01.2018
13.09.2017

15.07.2020

15.07.2020