Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18984

18.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.09.2020
28.05.2020 - 17.09.2020
12.06.2018 - 27.05.2020
12.06.2018 - 17.10.2019
21.03.2018 - 11.06.2018
21.03.2018 - 11.06.2018
14.03.2018 - 20.03.2018
14.03.2018 - 20.03.2018
15.12.2017 - 13.03.2018
18.08.2017 - 13.03.2018
18.08.2017 - 14.12.2017
18.08.2017 - 14.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 18.09.2020 Ing. Róbert Kanás
28.05.2020 - 17.09.2020 Ing. Mária Balková
12.06.2018 - 27.05.2020 Ing. Branislav Borsuk
21.03.2018 - 11.06.2018 Ing. Jozef Muzika
14.03.2018 - 20.03.2018 Ing. Igor Hubinský
15.12.2017 - 13.03.2018 Ing. Jozef Muzika
18.08.2017 - 14.12.2017 JUDr. Mário Dinga

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.09.2020
27.05.2020
17.10.2019
11.06.2018
20.03.2018
13.03.2018
14.12.2017
17.08.2017

17.04.2021

18.04.2021