Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17150

28.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.07.2017
Od 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
20.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.02.2019 30.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2018 31.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.07.2017

19.01.2021

19.01.2021