Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17004

28.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.01.2020
21.12.2018 - 29.01.2020
Od 10.08.2018
27.06.2018 - 20.12.2018
Od 28.07.2017
28.07.2017 - 09.08.2018
28.07.2017 - 26.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.07.2020 14.07.2020 iný dôvod
27.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
22.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2018 02.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.01.2020
20.12.2018
09.08.2018
26.06.2018
27.07.2017

15.07.2020

15.07.2020